Laipo's Barnkammare

1 trefärgad hanvalp & 1 trefärgad o 1 sobel sobel tikvalp
födda 2019-09-15
Föräldrar: Lundecock's Show Dancer x Laipo's Sunrise Breeze
 


Laipo´s Magic Keeper, 6 veckor
 Laipo's Miranda Rose, 6 veckor


Laipo''s Magic Rose, 6 veckor

 
 


1 vecka gamlaLundecock's Show DancerLaipo's Sunrise Breeze


Länk till
Valpgalleri (bilder från tidigare kullar)